Author: vuongsida

Kế toán phía nam > Blog > Articles by: vuongsida
23 Th12

Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Phía Nam chuyên nhận dịch vụ đào tạo kế toán làm việc…

24 Th8

Danh bạ số điện thoại, địa chỉ tất cả các chi cụ thuế tỉnh Long An. STT Tên Chi…

23 Th8

Đây là Bản tin Thuế định kỳ của Công ty TNHH Dịch vụ Kế Toán Phía Nam tại TP Hồ Chí Minh và Long…

23 Th8

Thực hiện Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017  của Chính Phủ, theo đó ngành thuế phải ứng dụng công nghệ thông tin tốt thiểu…

07 Th6

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Phía Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả quy trình hệ thống kế toán.…

07 Th6

Như chúng ta đã biết, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính đã  ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết…

03 Th11

Hiện nay có rất nhiều công ty doanh nghiệp khi mua hàng nhận hóa đơn của những doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh ,điều này…

30 Th10

Trong trường hợp một số doanh nghiệp được phép bán hàng thu ngoại tệ , vấn đề xuất hóa đơn ghi số bằng tiền…

29 Th10

Sai sót là một trong những điều không nên mắc thường xuyên và trong kế toán thì sai sót có thể sẽ làm cho…

28 Th10

Như các bạn đã biết mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp trong năm 2016 sẽ có những thay đổi khác biệt hoàn toàn…