Bài tập thuế giá trị gia tăng có lời giải

Bài tập thuế giá trị gia tăng có lời giải

Luật thuế giá trị gia tăng đã thay đổi khá nhiều vào năm 2015, Kế Toán Phía Nam xin chia sẻ một số bài tập về thuế giá trị gia tăng có lời giải nhằm giúp các bạn cập nhật và giải quyết thắc mắc về thuế giá trị gia tăng.

thue-gia-tri-gia-tang

Bài tập thuế giá trị gia tăng: Nhà xuất bản Toán học bán sách toán học cho Công ty phát hành sách A. Giá in trên bìa  sách(giá có thuế GTGT) với giá 25.200 đồng/quyển, phí phát hành sách là (25%) là: 6.300 đồng/quyển.

Trường hợp NXB xuất bản trực tiếp cho người sử dụng (NXB bán trực tiếp cho người sử dụng không qua cơ sở phát hành), giá tính thuế GTGT của hoạt động xuất bản sách Toán học được xác định như sau:

Giá tính thuế ở khâu xuất bản = Giá trên bìa / (1 + % thuế suất)

Lời giải :

 • Giá tính thuế ở khâu xuất bản sách = 25.200 / (1 + 5%) = 24.000 đồng/quyển
 • Thuế GTGT là: 24.000 đồng/quyển x 5% = 1.200 đồng/quyển.
 • Trong trường hợp NXB phát hành xuất bản ấn phẩm qua cơ sở phát hành thì giá tính thuế của xuất bản được xác định :
 • Giá tính thuế ở khâu xuất bản = (Giá trên bìa – Phí phát hành) / (1 + % thuế suất)

Cụ thể:

 • Giá tính thuế ở khâu xuất bản sách = (25.200 – 6.300) / (1 + 5%) = 18.000 đồng/quyển.
 • Thuế GTGT đầu ra ở khâu xuất bản là: 18.000 đồng/quyển x 5% = 900 đồng/quyển. Tổng số tiền thanh toán là: 18.000 đồng/quyển + 900 đồng/quyển = 18.900 đồng/quyển.
 • Giá tính thuế ở khâu phát hành (Công ty phát hành sách Toán) là:
 • Giá tính thuế ở khâu xuất bản = 25.200 / (1 + 5%) = 24.000 đồng/quyển
 • Thuế GTGT đầu ra: 24.000 đồng/quyển x 5% = 1.200 đồng/quyển
 • Thuế GTGT phải nộp ở khâu phát hành sách là: 1.200 đồng/quyển – 900 đồng/quyển = 300 đồng/quyển (Giả định không có thuế GTGT đầu vào khác).

Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ sẽ có cách tính thuế giá trị gia tăng như sau:

 • Thuế suất 0%: Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu; hàng hóa bán cho cửa hàng miễn thuế; hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu.
 • Thuế suất 5%: Áp dụng cho các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho đời sống, xã hội, nguyên liệu và các phương tiện phục vụ trực tiếp cho sản xuất trong các khu vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện chính sách xã hội, khuyển khích đầu tư sản xuất, được quy định cụ thể như sau.
 • Thuế suất 10%: Mức thuế suất 10% áp dụng cho tất cả hàng hóa, dịch vụ thông thường và các hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, không nằm trong diện các mức thuế suất 0% và 5%.

Trên đây là 1 dạng bài tập khá phổ biến trong việc tính thuế GTGT (VAT).  Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thếm 1 số dạng bài tập khác nhau để giúp các bạn học tốt hơn.Công ty Kế Toán Phía Nam thân ái kính chào !

 

 

 

 

 

Posted in: Tin tức kế toán