Cách viết hóa đơn chiết khấu thanh toán thương mại

Cách viết hóa đơn chiết khấu thanh toán thương mại

Theo quy định về hóa đơn chiết khấu thanh toán thương mại có hiện này có một trường  hợp như sau:

  • Chiết khấu thanh toán thương mại theo từng lần mua;
  • Chiết khấu thanh toán thương mại theo số lượng, doanh số;

Như vậy mỗi trường hợp chết khấu thnh toán thương mai có mỗi cách viết hóa đơn khác nhau. Vì thế Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Phía Nam xin giới thiệu một số cách viết hóa đơn chiết khấu thanh toán thương mại như sau:

Trường hợp 1: Chiết khấu thanh toán thương mại theo từng lần mua:

Ngày 27/9/2015 Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Phía Nam mua 01 xe hơi hiệu Kia morning, giá trị 1 chiếc xe là 500.000.000 VND, Vat 10% và được hưởng chiết khấu thanh toán thương mại là 10%.

Cách viết hóa đơn trong trường hợp này như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Xe hơi hiệu Kia morning chiếc 01 450.000.000 450.000.000
 Cộng tiền hàng:                                                                             450.000.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                      45.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                             495.000.000Số tiền Viết bằng chữ:…..Bốn trăm chin mươi lăm triệu đồng.

 

Trường hợp 2: Chiết khấu thanh toán thương mại theo số lượng, doanh số: Đối với trường hợp này thì căn cứ vào số lượng, doanh số mỗi tháng, kế toán xác định số tiền được hưởng chiết khấu và có thể xuất hóa đơn điều chỉnh trên hóa đơn lần cuối cùng hoặc cuối mỗi tháng.

Ngày 30/9/2015 kế toán Công ty TNHH Dịch vụ kế toán đã bán cho khách hàng A trong tháng với số lượng 10 cái máy vi tính, đơn giá 5.000.000 đồng/cái, 9 cái máy đầu đã viết hóa đơn, 1 cái máy mua sau cùng của khách hàng A sẽ viết hóa đơn vào ngày 30/9/2015 cùng với số tiền chiết khấu trong tháng và có chính sách chiết khấu cho khách hàng là 10%.

Cách viết hóa đơn chiết khấu trong trường hợp này như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Máy vi tính chiếc 01 5.000.000 5.000.000
02 Chiết khấu trong tháng chiếc 10 500.000 5.000.000
 Cộng tiền hàng:                                                                                     0
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                       0
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                      0Số tiền viết bằng chữ: Không đồng.

 

Nếu quý vị có thắc mặc hoặc cần tư vấn thêm cách viết hóa đơn chiết khấu thanh toán thương mại có thể với chúng tôi theo thụng tin sau

  • Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Phía Nam
  • Địa chỉ : Phòng 303, Lầu 3, 283 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM
  • Chi nhánh :Tầng 2, 134A Ấp 1A, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
  • Hotline : 0907 958 871 – 0916 958 871
  • Email : ketoanphianam@gmail.com
  • Website : http://ketoanphianam.com

Posted in: Tin tức kế toán