Tin tức kế toán

Kế toán phía nam > Blog > Tin tức kế toán

Kế Toán Phía Nam hôm nay rất vui khi có thể chia sẻ với tất cả các bạn kế toán viên về việc sắp…

Quá trình làm kế toán đôi lúc do áp lực quá nhiều nên sẽ khó có thể tránh không nhầm và sai sót xảy…

Một số lỗi mà kế toán, chủ doanh nghiệp thường gặp phải là mất hóa đơn đầu vào. Đây là nỗi lo của khá…

Theo quy định về hóa đơn chiết khấu thanh toán thương mại có hiện này có một trường  hợp như sau: Chiết khấu thanh toán…

Hiện nay có khá nhiều hóa đơn bất hợp pháp đã được các công ty phát hành, việc phát hành hóa đơn bất hợp…

Một số lỗi mà kế toán thường gặp phải như viết hóa đơn sai, một số trường hợp viết sai hóa đơn như viết…

Năm 2015 có nhiều thay đổi về chính sách thuế, trong đó nỗi bậc là cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2015.…

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, trong đó…

Trong tất cả chi phí phát sinh của doanh nghiệp thì chi phí quản lý doanh nghiệp thì cần được theo dõi tài khoản…

Trong tất cả các phần hành kế toán thì kế toán tài sản cố định là phần hành tương đối khó, trong đó kế…