Tin tức kế toán

Kế toán phía nam > Blog > Tin tức kế toán

Như quý vị đã biết, tất cả các doanh nghiệp điều có nhân viên kế toán tổng hợp, đối với các doanh nghiệp vừa…

Do điều kiện kinh tế khó khăn, hoặc có thể vì lý do nào đó mà một phận không nhỏ tiến hành thủ tục…

Luật doanh nghiệp mới ra đời thì có nhiều thay đổi, bổ sung, điều chỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế mà…

Tiếp theo bài tập kế toán tài chính phần 1, để nay Công ty TNHH Dịch vụ kế toán thuế Phía Nam xin…

Bài tập kế toán tài chính là một trong những loại bài tập khó và phức tạp nhất trong các bài tập về kế…

Căn cứ theo luật doanh nghiệp hiện hành thì có khá nhiều loại hình doanh nghiệp để quý vị lựa chọn trước khi thành…

Kể từ ngày 1/7/2015 thì tất cả các loại hình doanh nghiệp sẽ áp dụng theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật doanh nghiệp…

Hoàn thuế GTGT là một trong những công việc bắt buộc mà doanh nghiệp nào cũng phải làm. Nói sơ bộ thì hoàn thuế…

Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho nhân viên là cái vô cùng cần thiết và quan trọng đối với một doanh…

Như chúng ta đã biết, đa số các bộ phận kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam khi thực hiện…