Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân năm 2015

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân năm 2015

Do điều kiện kinh tế khó khăn, hoặc có thể vì lý do nào đó mà một phận không nhỏ tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Nắm bắt nhu cầu trên, Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Phía Nam chúng tôi xin giới thiệu vài bước trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp phải lập quyết định giải thể trong đó nêu rõ lý do giải thể; thời hạn và thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ đã tồn động; phương án xử lý chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp; …

Bước 2: Gửi thông báo đến doanh nghiệp để được quyết toán thuế và tiến hành đóng mã số thuế doanh nghiệp;

Bước 3; Sau khi quyết toán thuế và đóng mã số thuế thì doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể và con dấu đến sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đóng trụ sở;

Bước 4: Tiến hành đăng bố cáo giải thể trên 3 kỳ báo liên tiếp.

Những bước trên là những bước cơ bản, để tiến hành giải thể tùy từng loại hình công ty, quy mô công ty mà có những thủ tục, thời gian khác nhau, do đó Công ty chúng tôi xin lưu ý quý doanh nghiệp nếu muốn tiến hành giải thể thì nên thuê dịch vụ hoặc liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

 

Posted in: Tin tức kế toán