Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Phía Nam luôn tuân thủ pháp luật về điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán. Theo Điều 55 của Luật Kế toán và theo Điểm 4.6, Mục 1, Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán thì những doanh nghiệp kế toán có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, có giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận và thông báo công khai mới đủ điều kiện cung cấp  dịch vụ kế toán. Người không có tên trong danh sách đăng ký hành nghề kế toán được VAA xác nhận và thông báo công khai thì không được ký vào sổ kế toán (đối với dịch vụ làm sổ kế toán), không được ký vào báo cáo tài chính (đối với dịch vụ lập báo cáo tài chính) và không được ký báo cáo kết quả các dịch vụ kế toán khác.

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty chúng tôi đã thỏa mãn những điều kiện nêu trên và đã được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận và thông báo công khai đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán.

Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Phía Nam tiền thân là Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Kê Khai thuế Phía Nam và đã được thành lập năm 2013. Nhân sự của Công ty chúng tôi đã hơn 10 năm kinh nghiệm về dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán. Do đó chúng tôi luôn tự tin vào chất lượng dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng.

Hồ sơ năng lực

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

 

Giay-dang-ky-kinh-doanh-ke-toan-phia-nam

 1. Chứng chỉ hành nghề 

Chung-chi-hanh-nghe-Mr-Thanh

 

Thành phần Ban Giám đốc

 1. Ông Nguyễn Văn Thanh
 • Chức vụ : Giám đốc
 • Quốc tịch : Việt Nam
 • Khả năng chuyên môn chính :

– Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kế toán- kiểm toán, và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ và nhiều dự án được tài trợ;

– Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán và tư vấn cho các công ty dịch vụ kế toán – kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam – Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt, Công ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán và GPCNTT Đại Nam; Công ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Toán Immanuel; Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Kê Khai Thuế Phía Nam; Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Yangmun

– Có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam, Hệ thống Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Việt Nam, các luật và quy định về thuế của Việt Nam; và Sử dụng thành thạo nhiều phần mềm kế toán

 • Bằng cấp :
  • Chứng chỉ kế toán viên công chứng (ACCA) – Vương quốc Anh
  • Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA) – Bộ tài chính Việt Nam
  • Cử nhân kinh tế – Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh – Đại học KHXH & Nhân văn
  • Chứng chỉ kế toán trưởng – Bộ tài chính Việt Nam
  • Chứng chỉ đại lý thuế – Bộ tài chính Việt Nam
 1. Ông Nguyễn Văn Tài
 • Chức vụ: Phó Giám đốc
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Khả năng chuyên môn chính :

– Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kế toán- kiểm toán; Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán và tư vấn cho các công ty dịch vụ kế toán – kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam – Công ty TNHH Cơ Khí Nông Nghiệp Bùi Văn Ngọ – Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Yangmun; Công ty TNHH Dich Vụ Tư Vấn và Kê Khai Thuế Phía Nam;

– Có kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam, Hệ thống Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Việt Nam, các luật và quy định về thuế của Việt Nam; và Sử dụng thành thạo nhiều phần mềm kế toán

 • Bằng cấp:
  • Chứng chỉ Kế toán viên cấp nhà nước (KET) – Bộ tài chính Việt Nam
  • Cử nhân kinh tế – Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ kế toán trưởng – Bộ tài chính Việt Nam
  • Chứng chỉ đại lý thuế – Bộ tài chính Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu

Đến thời điểm hiện nay đã có khoảng trên 500 doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của Chúng tôi. Công ty chúng tôi rất tự hào vì đã giữ được niềm tin của khách hàng.

Theo quy định của đạo đức nghề nghiệp và để bảo mật bí mật kinh doanh của khách hàng mà Công ty chúng tôi đã thực hiện. Do đó Công ty chúng tôi sẽ không liệt kê hoặc tiết lộ bất cứ thông tin nào của khách hàng mà Công ty chúng tôi đã và đang thực hiện dịch vụ.

Kế Toán Phía Nam trân trọng kính chào